You are currently viewing Populære fodboldrejser er billige

Populære fodboldrejser er billige

Austin skelner mellem justification og excuses, men det kan til tider være svært at skelne disse to kategorier fra hinanden. Begge er et forsvar på tiltale, men forskellen defineres ved at den først retfærdiggør fodboldrejser ved at personen som sagt tager ansvar for sin rejse men benægter den negative karakter af fodboldrejser. Derimod undskylder den anden form en negativ handling men nægter at tage ansvar for at have været på fodboldrejser. I den følgende analyse, klik herind, vil jeg ud fra de interviewede personers fortællinger se hvilke generelle holdninger de har til fodboldrejser samt det at være fodboldfan.

Billige fodboldrejser Barcelona stiger i popularitet

Det indbefatter blandt andet hvilke tanker de har gjort sig både før, under efter deres fodboldrejser. Vores respondenter kommer bl.a. inde på, hvilke konsekvenser det kan have både for dem selv men også for andre at tage på fodboldrejser. Endvidere kommer de ind på, hvorfor de har gjort det samt hvad der skal til for at ændre unges tildens til at tage på fodboldrejser. Alle disse faktorer vil jeg bruge til at analysere, hvordan de undskylder og retfærdiggør deres handlinger. Første del tager udgangspunkt i den ene del af problemformuleringen: ”Hvorfor tager unge på fodboldrejser?” Det vil jeg prøve at give en forklaring på, ud fra vores interviews. Dette vil derefter danne baggrund for anden del af problemformulering: ”Hvordan retfærdiggør det deres rejse?” Ved hjælp af kodningen har jeg nem og hurtig adgang til et overskueligt og struktureret interviewmateriale, hvor det er muligt at søge i kategorier og begreber. Selvom denne analyse er begrænset kun til fodboldrejser Barcelona, vil jeg argumentere for, at man også kan bruge samme metode og fremgangsmodel, hvis man vil finde svar på, hvorfor unge tager på fodboldrejser til andre byer, f.eks. Manchester eller anden spansk professionel fodbold by. I den følgende konklusion, vil jeg også påvise, at der ingen sandsynlighed er for, at unge stopper med at tage på fodboldrejser Barcelona i den nærmeste fremtiden.

Skriv et svar