Døjer du med PTSD og belastningssymptomer grundet traumer

PTSD og belastningsreaktion er en alvorlig og smertefuld lidelse, som traumeramte oftest døjer med i hverdagen. Kort sagt er det fordi, at chok har sat sig i kroppen og er blevet til et traume, som har fastlåst sig i kroppen.

Symptomer

Heraf opstår symptomer som lysfølsomhed, reaktivering af lidelse bl.a. i kroppen ved lignende oplevelser også kaldet flashbacks. Dertil kan man det medfører nedsat psykisk og mentalt overskud, manglende koncentration og søvnbesvær. Dertil alkohol- og stofmisbrug, cutting, spisevægring og lignende, idet man som traumeramt dybest set prøver at gøre sig fri af traumet, netop ved at symptombehandle egen smerte i kroppen. Dette forbindes ligeledes til en form for flugt tilstand, netop for at gøre sig fri af lidelse. Det er dybest set umuligt at gøre sig fri af traumer på den måde. Det forværrer ulykkeligvis kun lidelsen endnu mere.

Traumer opstår af forskellig karakter

Psykiske og fysiske overgreb, tab eller voldsomme ting tager oftest afsæt i chok og traumer. Hvis man ikke umiddelbart får værdig hjælp ved et chok, kan det forårsage, at det skete ender ud i et traume. Traumer kan sidde mange år i kroppen og heraf forværres som kronificeret smerte. Det kan derfor blive en langvarig og smertefuld proces at rydde op i et traume eller traumer. Derfor er det vigtigt, at chok og traumer afhjælpes værdigt via kroppen af professionelle traume behandler, som du kan se mere om her i linket om PTSD behandling.

Hvorfor få hjælp til at forløsning af traumer

At sidde fast i lidelse og smerte er unødvendigt, for du kan komme dig, vel og mærke hvis du også har et dybtfølt ønske om det. Så søg sund hjælp til din bearbejdningsproces for at komme tilbage til det liv, du drømte eller drømmer om.

Skriv et svar